levelfour

Visie

Snel  en hoogwaardig breedband wordt algemeen gezien als voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. Nederland neemt op dit terrein een koploperpositie in. De verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe breedbandinfrastructuren naar ‘Next Generation Infrastructures’ wordt gezien als van groot strategisch belang voor de ontwikkeling van maatschappij en economie als geheel.

De vraag naar bandbreedte zal de komende jaren exponentieel stijgen met ca 30/40% per jaar. Hoewel DSL belangrijk lijkt te blijven voor de onderkant van de breedbandmarkt moet er al voor 2020 een vernieuwd landschap gaan ontstaan. ‘Full Fiber’netwerken hebben hierbij diverse voordelen ten opzichte van DSL en Kabel door volledige symmetrie in bandbreedte tussen up- en download snelheid. (TNO, 2010)

Gebaseerd op de diverse onderzoeken en publicaties, aangevuld met de ervaring van de initiatiefnemers, is het in onze overtuiging van maatschappelijk-economisch belang om actief initiatieven te ontplooien om alle bedrijventerreinen in Nederland te voorzien van breedband glasvezel verbinding. De grotere markt partijen op de telecommunicatiemarkt lijken hooguit subsidiair geïnteresseerd te zijn in deze bedrijventerreinen. Initiatieven die al wel worden genomen bestaan vooral uit een op enigerlei wijze aan deze partijen verbonden consultant/advies organisaties die alleen de vraagbundeling trajecten verzorgen.

Onze visie is dat de komende 5 jaar de doelgroep zeer gebaat is bij een partij die zelfstandig de gehele realisatieketen beheerst en initiatief neemt en dus glasvezelnetwerken ontwerpt, aanlegt en exploiteert. Dat is wat Levelfour Networks gaat realiseren.

Onze visie

De ontwikkeling van bestaande en nieuwe breedbandinfrastructuur naar ‘Next Generation Infrastructures’ wordt gezien als van groot strategisch belang voor de ontwikkeling van maatschappij en economie als geheel. Nederland neemt op dit terrein een koploperspositie in. Levelfour Networks baseert haar visie op de behoefte aan de beheersing van de gehele realisatieketen door één partij. Van initiatieven nemen tot exploitatie.

Meer over onze visie